Lãi suất ngân hàng Bắc Á Bank tháng 12/2021

Cập nhật lãi suất ngân hàng Bắc Á Bank hôm nay ngày 24/2/2024

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
12
3.7%3.7%5.9%6.3%6.6%6.6%
11
3.8%3.8%6.1%6.5%6.7%6.7%
10
3.8%3.8%6.1%6.5%6.7%6.7%
9
3.8%3.8%6.1%6.5%6.7%6.7%
8
3.8%3.8%6.1%6.5%6.7%6.7%
7
3.8%3.8%6.1%6.5%6.7%6.7%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự