Lãi suất ngân hàng Bắc Á Bank tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng Bắc Á Bank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.6%3.8%5%5.3%5.65%5.65%
10
4.45%4.45%5.4%5.6%5.9%5.9%
9
4.75%4.75%6%6.1%6.2%6.2%
8
4.75%4.75%6.3%6.4%6.45%6.45%
7
4.75%4.75%7%7.1%7.2%7.2%
6
4.75%4.75%7.4%7.6%7.7%7.7%
5
5%5%7.5%7.7%7.9%7.9%
4
5.5%5.5%8.2%8.4%8.6%8.6%
3
6%6%8.6%8.7%9%9%
2
6%6%9.1%9.2%9.3%9.3%
1
6%6%9.1%9.2%9.3%9.3%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự