LÃI SUẤT NGÂN HÀNG Bắc Á Bank THÁNG 7/2024

Tháng
1 tháng
3 tháng
12 tháng

7

3.5%

3.7%

5.5%

6

3.5%

3.7%

5.5%

5

2.8%

3%

5.1%

4

2.95%

3.15%

4.85%

3

2.8%

3%

4.6%

2

2.8%

3%

4.6%

1

3.4%

3.6%

5%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự

© 2021 - 2024 LaiNganHang