Lãi suất ngân hàng BAOVIET Bank tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng BAOVIET Bank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
4.2%4.55%5.3%5.6%6%6%
10
4.4%4.75%5.5%5.9%6.2%6.2%
9
4.4%4.75%5.9%6.3%6.6%6.6%
8
4.4%4.75%6.3%6.7%6.7%6.7%
7
4.4%4.75%6.8%7.5%7.4%7.4%
6
4.4%4.75%6.8%7.7%7.4%7.4%
5
4.65%5%7.5%8.1%7.7%7.7%
4
5.15%5.5%7.8%8.4%8.1%7.8%
3
5.65%6%8.3%8.9%8.6%8.3%
2
5.65%6%8.8%9.4%8.8%8.3%
1
5.65%5.9%8.8%9.4%8.8%8.3%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự