Đặt quảng cáo

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến quảng cáo trên trang web của chúng tôi

Vị trí quảng cáo sẽ hiển thị trên các trang

Trang chủ và trang lãi suất
Trang ngân hàng
Blog

Các vị trí quảng cáo có sẵn

Vui lòng lựa chọn các vị trí bên dưới

Vị trí đầu trang (LeaderBoard)

Vị trí quảng cáo thu hút nhất với người đọc, hiển thị trên phần nội dung tại tất cả các trang

Vị trí bên cạnh nội dung (Sidebar)

Vị trí quảng cáo hiển thị bên cạnh nội dung bài viết, quảng cáo vẫn hiển thị kể cả khi người đọc cuộn trang

Vị trí cuối trang (Footer)

Vị trí quảng cáo hiển thị cuối mỗi trang sau khi người dùng xem xong nội dung

Liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/lainganhang