Quản lý tài chính cá nhân là gì?

"Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc một gia đình thực hiện để lập ngân sách, tiết kiệm và chi tiêu các nguồn tiền mặt theo thời gian, có tính đến các rủi ro tài chính và các sự kiện trong tương lai" - wikipedia

Tương tự như những doanh nghiệp, mỗi cá nhân hay gia đình đều cần phải quản lý tài chính, từ những nguồn thu, chi, tiết kiệm, đầu tư,… để nắm được tình trạng sức khỏe tài chính của mình, có định hướng rõ ràng cho tương lai một cách hiệu quả và thông minh.

Quản lý tài chính cá nhân là gì?

Quản lý tài chính cá nhân là việc theo dõi, đánh giá, lập mục tiêu, lập kế hoạch chi tiêu của mỗi cá nhân hoặc gia đình nhằm mục đích sử dụng đồng tiền sao cho hiệu quả nhất, giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái và chất lượng hơn, đồng thời cũng có những phương án dự phòng cho những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống.

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/bankrate-vn.appspot.com/o/blog%2Ftai-chinh-ca-nhan%2Fkien-thuc%2Fquan-ly-tai-chinh-ca-nhan-la-gi%2Fquan-ly-tai-chinh-ca-nhan.webp?alt=media&token=158fd515-d140-4c53-8155-83049a79f286

Quản lý tài chính cá nhân (Ảnh: freepik.com)

Một số phương pháp quản lý tài chính cá nhân phổ biến:

Tại sao phải quản lý tài chính cá nhân?

“Không quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền trong túi mà điều quan trọng là bạn giữ lại được bao nhiêu tiền và làm cho số tiền đó sinh sôi nảy nở nhiều hơn” - Robert Kiyosaki

Nếu số tiền chúng ta kiếm được nhiều nhưng không biết cách quản lý chúng, thì số tiền đó cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt và làm mãi vẫn không đủ bù cho chi tiêu. Vì vậy, việc quan trọng nhất chúng ta phải nghĩ đến khi có tiền trong tay là phải biết cách quản lý số tiền mà chúng ta có, đó chính là quản lý tài chính cá nhân.

Quản lý tài chính cá nhân sẽ giúp chúng ta biết được tình trạng tài chính hiện tại, từ đó có những điều chỉnh cân đối chi tiêu hợp lý, lập các mục tiêu tài chính và có các chiến lược đầu tư hợp lý để giúp tiền sinh sôi phục vụ cho cuộc sống của chính chúng ta, mục đích của việc quản lý cá nhân là:

1. Hiểu về tình trạng tài chính hiện tại

Quản lý tài chính cá nhân sẽ chúng ta hiểu về dòng tiền và nhận thức rõ về tình hình tài chính hiện tại một cách chi tiết và rõ ràng. Từ đó, chúng ta sẽ biết mình cần điều chỉnh những mục nào trong chi tiêu và thu nhập một cách hợp lý và khoa học hơn.

2. Dễ dàng lập các mục tiêu tài chính

Sau khi đã biết tình hình tài chính hiện tại, chúng ta có thể xây dựng được các mục tiêu tài chính trong tương lai như: thanh toán hết nợ, mua nhà, mua xe, đầu tư tài chính, xây dựng quỹ hưu trí, tích lũy tài sản cho con cái… Bên cạnh đó chúng ta cũng biết được khả năng và thời gian đạt được của những mục tiêu này, từ đó có thể xây dựng tháp tài sản với các lớp tài sản khác nhau nhằm đảm bảo có một sức khoẻ tài chính cá nhân bền vững.

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/bankrate-vn.appspot.com/o/blog%2Ftai-chinh-ca-nhan%2Fkien-thuc%2Fquan-ly-tai-chinh-ca-nhan-la-gi%2Flap-muc-tieu-tai-chinh.webp?alt=media&token=387889ba-4cc7-4c1b-aeb6-752429e8e4d0

Lập mục tiêu tài chính (Ảnh: freepik.com)

3. Cân đối chi tiêu hợp lý

Khi đã có danh sách chi tiêu, thu nhập rõ ràng và các mục tiêu tài chính, chúng ta sẽ biết được mình cần điều chỉnh chi tiêu cho những phần nào trong danh sách chi tiêu của mình, hoặc tìm cách để tăng thêm thu nhập nhằm sớm đạt được các mục tiêu tài chính đã đặt ra.

4. Chủ động tài chính trong mọi trường hợp

Quản lý tài chính cá nhân một cách khoa học và hiệu quả giúp chúng ta đạt được những mục tiêu tài chính như có quỹ dự phòng, quỹ tiêu dùng, quỹ tiết kiệm, quỹ hưu trí… nhờ đó giúp chúng ta chủ động tài chính trong mọi trường hợp bất ngờ xảy ra như tai nạn, bệnh tật, mất việc.

5. Gia tăng tài sản

Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả sẽ giúp chúng ta sớm đạt được các mục tiêu tài chính trong tương lai, giúp chúng ta loại bỏ các khoản nợ xấu, tăng khoản tiết kiệm và đầu tư nhằm gia tăng tài sản của chúng ta một cách bền vững và an toàn.

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/bankrate-vn.appspot.com/o/blog%2Ftai-chinh-ca-nhan%2Fkien-thuc%2Fquan-ly-tai-chinh-ca-nhan-la-gi%2Fgia-tang-tai-san.webp?alt=media&token=7e02378f-d78c-489a-af88-0c4d04779a8e

Gia tăng tài sản (Ảnh: freepik.com)

Kết luận

Quản lý tài chính cá nhân là việc vô cùng cần thiết mà mỗi cá nhân hay gia đình cần phải hiểu rõ. Một khi chúng ta quản lý tốt tài chính cá nhân, nó sẽ giúp chúng ta luôn ở trong trạng thái chủ động về tài chính, không bị áp lực về tài chính, từ đó có các khoản dư dả để đầu tư vào bản thân và các mục tiêu tài chính tương lai, giúp chúng ta xây dựng cuộc sống chất lượng hơn và đạt được tự do tài chính như mong muốn.