Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 12/2023

Vietcombank

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

2.5

Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietcombank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
2.6%2.9%3.9%5%5%5%
10
2.8%3.1%4.1%5.1%5.1%5.1%
9
3%3.5%4.5%5.5%5.5%5.5%
8
3%3.8%4.7%5.8%5.8%5.8%
7
3.3%4.1%5%6.3%6.3%6.3%
6
3.4%4.1%5%6.3%6.3%6.3%
5
4.1%4.6%5.5%6.8%6.8%6.8%
4
4.9%5.4%5.8%7.2%7.2%7.2%
3
4.9%5.4%5.8%7.2%7.2%7.2%
2
4.9%5.4%6%7.4%7.4%7.4%
1
4.9%5.4%6%7.4%7.4%7.4%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Ngân hàng Vietcombank đang giám sát những quỹ mở

Những ngân hàng tương tự