Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 5/2024

Vietcombank

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

2.5

Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietcombank hôm nay ngày 17/5/2024

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
5
1.7%2%3%4.7%4.7%4.7%
4
1.6%1.9%2.9%4.6%4.7%4.7%
3
1.7%2%3%4.7%4.7%4.7%
2
1.7%2%3%4.7%4.7%4.7%
1
1.7%2%3%4.7%4.7%4.7%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Ngân hàng Vietcombank đang giám sát những quỹ mở

Những ngân hàng tương tự