Chứng chỉ quỹ fueip100

FUEIP100

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý:

0%

Thời gian hoạt động:

2 năm 11 tháng

So sánh hiệu suất

FUEIP100-90.34%
VN-Index-13.72%

Hiệu suất quỹ FUEIP100 theo năm

Năm

Quỹ FUEIP100

VN-Index

2022

-91.44%-32.78%

2021

+12.80%+14.41%

Thông tin chung FUEIP100

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH một thành viên Quản Lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

BAN ĐIỀU HÀNH

  • Ông Vũ Hiền - Chủ tịch
  • Bà Nguyễn Hồ Nga - Tổng giám đốc
  • Ông Cao Minh Hoàng - Giám đốc đầu tư

Tại sao nên lựa chọn đầu tư vào Quỹ FUEIP100?

Giới thiệu về Quỹ ETF IPAAM VN100

Quỹ ETF IPAAM VN100 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 100/GCN-UBCK vào ngày 28/7/2021.

Quỹ ETF IPAAM VN100 được hình thành từ việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE).

Mục tiêu của Quỹ ETF IPAAM VN100 là mô phỏng gần nhất về biến động của Chỉ số VN 100.

Chỉ số tham chiếu

Chỉ số VN100 là chỉ số thị trường được HOSE xây dựng, bao gồm 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu Việt Nam niêm yết trên HOSE. Chỉ số VN100 đại diện cho khoảng 85% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chiến lược đầu tư

Về chiến lược đầu tư: Quỹ ETF áp dụng chiến lược đầu tư thụ động, với mục tiêu mô phỏng tỉ suất lợi nhuận của Chỉ số tham chiếu. Trong khi, quỹ mở áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, người quản lý quỹ sẽ chủ động lựa chọn các loại chứng khoán đầu tư nhằm đạt được các mục tiêu đầu tư của quỹ.

Về phương thức giao dịch: Quỹ ETF được giao dịch trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Ở thị trường sơ cấp, quỹ ETF phát hành CCQ trực tiếp cho các nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch theo lô lớn, mỗi lô là 100.000 CCQ. Ở thị trường thứ cấp, quỹ ETF niêm yết và giao dịch như một cổ phiếu thông thường trên Sở GDCK. Trong khi đó quỹ mở chỉ có phương thức giao dịch sơ cấp, tức là giao dịch trực tiếp với công ty quản lý quỹ.

Tại sao nên đầu tư chứng chỉ quỹ ETF IPAAM VN100

Mô phỏng chỉ số VN100: ETF IPAAM VN100 mô phỏng 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu trên HOSE.

Đa dạng hoá danh mục với chi phí thấp: Dễ dàng nắm giữ danh mục các cổ phiếu giá trị với tỉ trọng và cơ cấu như chỉ số VN 100.

© 2021 - 2024 LaiNganHang