Lãi suất ngân hàng SeABank tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng SeABank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.8%4%4.4%4.9%5.15%5.2%
10
4%4%4.6%4.9%5.15%5.2%
9
4.45%4.45%5%5.3%5.55%5.6%
8
4.45%4.45%5.2%5.5%5.65%5.7%
7
4.45%4.45%6.3%6.6%6.75%6.8%
6
4.45%4.45%6.3%6.6%6.75%6.8%
5
4.7%4.7%6.6%6.9%7.05%7.1%
4
5.2%5.2%6.8%7.3%7.22%7.23%
3
5.7%5.7%6.8%7.3%7.22%7.23%
2
5.7%5.7%6.8%7.3%7.42%7.44%
1
5.7%5.7%6.8%7.3%7.42%7.44%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự