Kết quả đầu tư của quỹ SSIAM VN30

SSIAM VN30

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

0.55%

Thời gian hoạt động: 

3 năm 6 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

SSIAM VN30: 

54.46%

VN-Index: 

43.91%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của SSIAM VN30 với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của SSIAM VN30

SSIAM VN30
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của SSIAM VN30 và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
12.33%
12.2%
+0.13%
2022
-34.63%
-32.78%
-1.85%
2021
43.85%
35.73%
+8.12%
2020
46.23%
40.59%
+5.64%

Thông tin chung về SSIAM VN30

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Bùi Văn Tốt - Giám đốc đầu tư

Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chuyên viên đầu tư

LOẠI HÌNH QUỸ

ETF SSIAM VN30 là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.

CHỈ SỐ THAM CHIẾU – VN30

Chỉ số VN30 là chỉ số giá bao gồm những cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng đủ tư cách tham gia vào Bộ chỉ số và các điều kiện sàng lọc. Chỉ số VN30 có giới hạn tỷ trọng vốn hóa là 10% đối với cổ phiếu đơn lẻ và 15% đối với nhóm cổ phiếu có liên quan.

Chỉ số VN30 đại diện cho 74% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng định kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phẩn 6 tháng/lần.

MỤC TIÊU & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ số VN30. Chỉ số VN30 là chỉ số được tính toán theo phương pháp chỉ số giá, thể hiện biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết thuộc Chỉ số đáp ứng đủ tư cách tham gia tạo rổ và các điều kiện sàng lọc.

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát Chỉ số VN30 trong tất cả các giai đoạn. Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn Chỉ Số Tham Chiếu, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi.

Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.

PHÂN BỔ TÀI SẢN

Phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ: Đối với phương pháp này, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VN30 theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VN30. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh Danh Mục Đầu Tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham Chiếu.