Lãi suất ngân hàng VIB tháng 12/2023

VIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

3.25

Cập nhật lãi suất ngân hàng VIB hôm nay ngày 11/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.8%4%5.1%5.2%5.8%5.8%
10
3.9%4.1%5.2%5.2%5.9%5.9%
9
4%4.25%5.6%5.6%6.4%6.4%
8
4.5%4.75%5.6%5.6%6.4%6.4%
7
4.75%4.75%6.8%6.8%7%7%
6
4.75%4.75%6.8%6.8%7%7%
5
5%5%7.7%7.8%8%8%
4
5.5%5.5%7.6%7.9%8.1%8.1%
3
6%6%7.8%7.8%8.2%8.2%
2
6%6%8.7%8.7%8.8%8.8%
1
6%6%8.7%8.7%8.8%8.8%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự