Kết quả đầu tư của quỹ SSIAM VNFIN LEAD

SSIAM VNFIN LEAD

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

0.65%

Thời gian hoạt động: 

3 năm 11 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

SSIAM VNFIN LEAD: 

77.5%

VN-Index: 

32.62%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của SSIAM VNFIN LEAD với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của SSIAM VNFIN LEAD

SSIAM VNFIN LEAD
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của SSIAM VNFIN LEAD và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
28.74%
12.2%
+16.54%
2022
-34.87%
-32.78%
-2.09%
2021
61.3%
35.73%
+25.57%
2020
31.23%
29.57%
+1.66%

Thông tin chung về SSIAM VNFIN LEAD

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Bùi Văn Tốt - Giám đốc đầu tư

Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chuyên viên đầu tư