Lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
4.35%4.35%5.2%5.5%6%6%
10
4.35%4.35%5.2%5.5%6%6%
9
4.55%4.55%5.2%5.5%6.2%6.2%
8
4.55%4.55%5.6%6%6.2%6.2%
7
4.55%4.55%6.1%6.5%6.7%6.7%
6
4.55%4.55%6.6%7%7.2%7.2%
5
4.8%4.8%6.6%7%7.3%7.3%
4
5.5%5.5%8.1%8.3%8.1%8.1%
3
6%6%8.5%8.6%8.2%8.2%
2
6%6%9.3%9.5%8.5%8.5%
1
6%6%9.3%9.5%8.5%8.5%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự