Lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank tháng 5/2024

Cập nhật lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank hôm nay ngày 17/5/2024

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
5
2.8%2.8%4%4.6%5.1%5.1%
4
2.8%2.8%4.5%5%5.3%5.3%
3
2.8%2.8%4%4.6%5.1%5.1%
2
3%3%4.2%4.6%5.1%5.1%
1
3.55%3.55%4.4%4.7%5.2%5.2%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự