Lãi suất ngân hàng SCB tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng SCB hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.75%3.85%4.95%5.45%5.45%5.45%
10
4.5%4.5%5.35%5.65%5.65%5.65%
9
4.75%4.75%5.75%6.05%6.05%6.05%
8
4.75%4.75%6.3%6.4%6.3%6.3%
7
4.75%4.75%6.85%6.95%6.85%6.85%
6
4.75%4.75%6.8%6.9%6.8%6.8%
5
5%5%7.75%7.8%7.6%7.6%
4
5.5%5.5%7.8%8.2%7.8%7.8%
3
6%6%7.8%9%8.6%8.6%
2
6%6%7.8%9.5%9.1%9.1%
1
6%6%7.6%9.95%9.6%9.6%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự