Lãi suất ngân hàng OCB tháng 12/2023

OCB

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông

3.25

Cập nhật lãi suất ngân hàng OCB hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.8%4%5.1%5.4%6.2%6.3%
10
4.1%4.25%5.3%5.5%6%6.1%
9
4.1%4.25%5.3%5.5%6%6.1%
8
4.6%4.75%6.4%6.6%6.9%6.9%
7
4.6%4.75%6.7%7%7.1%7.1%
6
4.6%4.75%7.3%7.6%7.4%7.4%
5
5.7%5.9%8.2%8.9%9%9%
4
5.7%5.9%8.2%8.9%9%9%
3
5.7%5.9%8.2%8.9%9%9%
2
5.7%5.9%8.2%8.9%9%9%
1
5.7%5.9%8.2%8.9%9%9%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự