Lãi suất ngân hàng NCB tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng NCB hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
4.25%4.25%5.35%5.7%6%6%
10
4.45%4.45%5.7%5.9%6.1%6.1%
9
4.75%4.75%6.3%6.4%6.4%6.4%
8
4.75%4.75%6.8%6.9%6.7%6.6%
7
4.75%4.75%7.2%7.5%7.3%7.2%
6
4.75%4.75%7.3%7.6%7.4%7.3%
5
5%5%8.1%8.15%7.95%7.85%
4
5.5%5.5%8.1%8.15%8.25%7.9%
3
6%6%8.5%8.55%8.65%8.3%
2
6%6%9.3%9.45%9.45%9.2%
1
6%6%9.5%9.7%9.9%9.9%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự