Lãi suất ngân hàng CBBank tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng CBBank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
4.1%4.2%5%5.3%5.4%5.4%
10
4.1%4.2%5.6%5.9%6%6%
9
4.1%4.2%6.2%6.5%6.6%6.6%
8
4.1%4.2%6.5%6.8%6.9%6.9%
7
4.1%4.2%7.3%7.6%7.7%7.7%
6
4.1%4.2%7.2%8.1%8.2%8.2%
5
3.8%3.9%7.1%7.45%7.5%7.5%
4
3.8%3.9%7.1%7.45%7.5%7.5%
3
3.8%3.9%7.1%7.45%7.5%7.5%
2
3.8%3.9%7.1%7.45%7.5%7.5%
1
3.8%3.9%7.1%7.45%7.5%7.5%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự