Lãi suất ngân hàng Nam Á Bank tháng 12/2023

Nam Á Bank

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

2.5

Cập nhật lãi suất ngân hàng Nam Á Bank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.6%4.2%4.9%5.7%6.1%6.1%
10
4.65%4.65%4.9%5.7%6.1%6.1%
9
4.65%4.65%5.6%6.3%6.7%6.7%
8
4.65%4.65%6.7%7.1%6.9%6.9%
7
4.65%4.65%6.7%7.1%6.9%6.9%
6
4.75%4.75%7.6%7.7%7.5%7.5%
5
5%5%7.45%7.3%7.6%7.4%
4
5.5%5.5%7.45%7.6%7.85%7.65%
3
6%6%8%7.3%8.5%8.5%
2
6%6%8.5%8.5%9%9%
1
6%6%8.5%8.5%9%9%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự