Lãi suất ngân hàng ABBANK tháng 12/2023

ABBANK

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

1.25

Cập nhật lãi suất ngân hàng ABBANK hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
4.5%4%4.9%4.7%4.4%4.4%
10
4.5%4%4.9%4.7%4.4%4.4%
9
4.5%3.9%4.9%4.7%4.4%4.4%
8
4.5%4.5%6%5.7%5.4%5.4%
7
4.5%4.5%7.2%7.2%7%7%
6
4.5%4.75%7.7%7.8%7.8%7.8%
5
5.5%5.5%7.9%8.4%9%9%
4
5.5%5.5%7.9%8.4%9%9%
3
5.65%6%7.9%8.4%9%9%
2
5.65%6%8.6%9.1%9.2%9.2%
1
5.65%6%8.6%9.1%9.2%9.2%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự