Lãi suất ngân hàng PG Bank tháng 12/2023

PG Bank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex

3.25

Cập nhật lãi suất ngân hàng PG Bank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.4%3.6%4.9%5.4%6.3%6.3%
10
3.8%3.8%5.1%5.4%6.3%6.3%
9
4%4%5.6%5.7%6.5%6.5%
8
4.75%4.75%6.3%6.4%6.7%6.7%
7
4.75%4.75%6.6%6.7%6.9%6.9%
6
4.75%4.75%7.3%7.5%7.6%7.6%
5
5%5%7.3%7.5%7.6%7.6%
4
5.5%5.5%7.3%7.5%7.6%7.6%
3
6%6%7.5%7.7%7.8%7.8%
2
6%6%8.3%8.5%8.3%8.3%
1
6%6%9.1%9.5%9.1%9.1%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự