Lãi suất ngân hàng Đông Á Bank tháng 12/2023

Đông Á Bank

Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

1.5

Cập nhật lãi suất ngân hàng Đông Á Bank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.9%3.9%4.9%5.4%5.6%5.6%
10
4.5%4.5%5.5%5.85%5.85%5.85%
9
4.5%4.5%6.2%6.55%6.35%6.35%
8
4.5%4.5%6.35%6.7%6.9%6.9%
7
4.5%4.5%6.35%6.7%6.9%6.9%
6
4.5%4.5%6.35%6.7%6.9%6.9%
5
4.5%4.5%6.35%6.7%6.9%6.9%
4
5.5%5.5%6.9%7%7.3%7.3%
3
5.5%5.5%7.9%8%8.3%8.3%
2
6%6%9.1%9.2%9.2%9.2%
1
6%6%9.35%9.5%9.5%9.5%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự