Lãi suất ngân hàng Viet Capital Bank tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng Viet Capital Bank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.8%3.9%5.05%5.5%5.6%5.6%
10
4.4%4.7%5.55%5.75%5.9%5.9%
9
4.4%4.7%5.75%6.05%6.2%6.2%
8
4.4%4.7%6.25%6.55%6.65%6.65%
7
4.4%4.7%7.05%7.35%7.55%7.55%
6
4.4%4.7%7.1%7.7%7.9%7.9%
5
4.5%4.8%7.4%8%8.4%8.4%
4
4.5%4.8%7.4%8%8.4%8.4%
3
6%6%7.9%8.5%8.9%8.9%
2
6%6%8.6%9%9%9%
1
6%6%8.6%9%9%9%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự