Lãi suất ngân hàng PVcomBank tháng 12/2023

PVcomBank

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

2.75

Cập nhật lãi suất ngân hàng PVcomBank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.65%3.65%5.6%5.7%6%6%
10
3.95%3.95%5.6%5.7%6%6%
9
4.25%4.25%6.4%6.5%6.8%6.8%
8
4.25%4.25%6.7%6.8%6.9%6.9%
7
4.25%4.25%7%7.1%7.2%7.2%
6
4.25%4.25%7%7.7%7.8%7.8%
5
4.5%4.5%7.5%8.2%8.3%8.3%
4
5.2%5.2%7.7%8.2%8.3%8.3%
3
5.7%5.7%8.2%8.7%8.7%8.7%
2
5.7%5.7%9.2%9.2%9.2%9.2%
1
6%6%8.5%9%9.1%9.1%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự