Lãi suất ngân hàng SaigonBank tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng SaigonBank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.3%3.5%4.9%5.4%5.6%5.6%
10
3.4%3.6%5.2%5.6%5.6%5.6%
9
3.6%4%5.7%5.9%5.9%5.9%
8
3.6%4%6%6.2%6.2%6.2%
7
4.75%4.75%6.8%7.2%7.2%7.2%
6
4.75%4.75%7%7.4%7.4%7.4%
5
5%5%7.4%7.8%7.4%7.4%
4
5.5%5.5%7.9%8.3%7.9%7.9%
3
6%6%8.7%8.9%8.7%8.7%
2
6%6%9.2%9.4%9.3%9.3%
1
6%6%9.2%9.4%9.3%9.3%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự