Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng VPBank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.7%3.8%5%5.3%5.1%5.1%
10
3.9%3.95%5%5.3%5.1%5.1%
9
4.1%4.15%5.2%5.5%5.1%5.1%
8
4.4%4.45%5.5%5.8%5.1%5.1%
7
4%4.45%6.5%6.5%5.9%5.9%
6
4.65%4.65%7.1%7.1%6.3%6.3%
5
4.9%4.9%7.7%7.7%6.9%6.9%
4
5.5%5.5%8.2%8.4%7.3%7.3%
3
6%6%8.2%8.4%7.2%7.2%
2
6%6%8.8%9.2%9.3%9.3%
1
6%6%8.7%9.1%9.2%9.2%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự