Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng OceanBank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
4.3%4.5%5.5%5.8%5.8%5.8%
10
4.6%4.6%5.8%6.1%6.5%6.5%
9
4.6%4.6%5.8%6.1%6.5%6.5%
9
4.75%4.75%6.1%6.4%6.8%6.8%
8
4.75%4.75%6.1%6.4%6.8%6.8%
7
4.75%4.75%7.1%7.3%7.8%7.8%
6
4.75%4.75%7.3%7.5%7.8%7.8%
5
5%5%7.6%7.8%8.1%8.1%
4
5.5%5.5%7.9%8.1%8.1%8.1%
3
6%6%8.8%9%9.2%9.2%
2
6%6%8.8%9%9.2%9.2%
1
6%6%8.8%9%9.2%9.2%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự