Lãi suất ngân hàng Maritime Bank tháng 12/2023

Maritime Bank

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam

3.5

Cập nhật lãi suất ngân hàng Maritime Bank hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
3.8%3.8%5%5.5%6.2%6.2%
10
3.8%3.8%5%5.5%6.2%6.2%
9
3.8%3.8%5%5.5%5.5%5.5%
8
4.25%4.25%4.7%4.9%5.1%5.1%
7
4.75%4.75%6.3%6.4%6.4%6.4%
6
4.5%4.5%6.3%6.5%6.7%6.7%
5
5%5%7.3%7.4%7.4%7.4%
4
5.5%5.5%8%8.1%8.3%8.3%
3
6%6%8.3%8.4%8.5%8.5%
2
6%6%8.3%8.6%9%9.2%
1
6%6%8.8%8.9%9%9%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự