Lãi suất ngân hàng HSBC tháng 12/2023

Cập nhật lãi suất ngân hàng HSBC hôm nay ngày 10/12/2023

Tháng
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng24 tháng36 tháng
11
1%2.25%2.75%3.75%3.75%3.75%
10
1%2.25%2.73%3.69%3.62%3.56%
9
1%2.25%2.75%3.75%3.75%3.75%
8
1%2.25%2.73%3.69%3.62%3.56%
7
1%2.25%2.73%3.69%3.62%3.56%
6
1%2.25%2.75%3.75%3.75%3.75%
5
1%2.25%2.75%3.75%3.75%3.75%
4
1%2.25%2.75%3.75%3.75%3.75%
3
0.5%1.25%1.75%1.75%2.75%2.75%
2
0.5%1.25%1.75%1.75%2.75%2.75%
1
0.5%1.25%1.75%1.75%2.75%2.75%

Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân (%/năm)

Những ngân hàng tương tự