Chứng chỉ quỹ vnindex

VN-Index

Website

Phí quản lý:

%

Thời gian hoạt động:

NaN năm

So sánh hiệu suất

VN-Index+446.31%
VN-Index+0.00%

Hiệu suất quỹ VN-Index theo năm

Năm

Quỹ VN-Index

VN-Index

2023

+12.20%+12.20%

2022

-32.78%-32.78%

2021

+35.73%+35.73%

2020

+14.87%+14.87%

2019

+7.67%+7.67%

2018

-9.32%-9.32%

2017

+48.03%+48.03%

2016

+14.82%+14.82%

2015

+6.12%+6.12%

2014

+8.12%+8.12%

2013

+21.97%+21.97%

2012

+17.69%+17.69%

2011

-27.46%-27.46%

2010

-2.04%-2.04%

2009

+56.76%+56.76%

2008

-65.95%-65.95%

2007

+23.31%+23.31%

2006

+144.48%+144.48%

2005

+28.51%+28.51%

2004

+43.34%+43.34%

2003

-8.94%-8.94%

2002

-22.12%-22.12%

2001

+13.81%+13.81%

Thông tin chung VN-Index

Công ty quản lý quỹ:

Ngân hàng giám sát:

BAN ĐIỀU HÀNH

    Tại sao nên lựa chọn đầu tư vào Quỹ VN-Index?

    © 2021 - 2024 LaiNganHang