Kết quả đầu tư của quỹ VNDAF

VNDAF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

0%

Thời gian hoạt động: 

6 năm 0 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

VNDAF: 

2.72%

VN-Index: 

7.6%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của VNDAF với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của VNDAF

VNDAF
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của VNDAF và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
917.75%
12.2%
+905.55%
2022
-93.68%
-32.78%
-60.90%
2021
43.94%
35.73%
+8.21%
2020
13.99%
14.87%
-0.88%
2019
1.16%
7.67%
-6.51%
2018
-3.81%
-15.01%
+11.20%

Thông tin chung về VNDAF

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH một thành viên Quản Lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Vũ Hiền - Chủ tịch

Bà Nguyễn Hồ Nga - Tổng Giám đốc

Ông Cao Minh Hoàng - Giám đốc đầu tư

GIỚI THIỆU QUỸ MỞ VNDAF

Quỹ mở VNDAF là Quỹ mở đầu tư vào thị trường cổ phiếu, theo chiến lược định sẵn. Là sản phẩm tích sản dài hạn, nắm bắt sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tài sản của Quỹ được quản lý và giám sát độc lập tại Ngân hàng lưu ký BIDV. Giao dịch chứng chỉ quỹ thực hiện qua Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD, chịu sự giám sát của UBCKNN.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Chiến lược đầu tư của VNDAF là chủ động quản trị rủi ro nhằm đạt được lợi nhuận vượt trội so với các chỉ số VN30 và VNIndex:

  • Đầu tư vào danh mục các cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên thị trường và được các nhà đầu tư nước ngoài ưa thích.
  • Có bộ lọc tiêu chí cơ bản chặt chẽ về năng lực kinh doanh và năng lực quản trị của doanh nghiệp để loại bỏ các cổ phiếu thiếu nền tảng phát triển bền vững dài hạn, có yếu tố chu kỳ và rủi ro cao, để giảm thiểu rủi ro có đặc thù riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Nhận diện rủi ro thị trường, sử dụng công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro, đề cao kỷ luật bảo toàn vốn.