Kết quả đầu tư của quỹ VIBF

VIBF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

1.75%

Thời gian hoạt động: 

4 năm 6 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

VIBF: 

51.4%

VN-Index: 

17.46%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của VIBF với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của VIBF

VIBF
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của VIBF và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
11.47%
12.2%
-0.73%
2022
-10.33%
-32.78%
+22.45%
2021
35.82%
35.73%
+0.09%
2020
11.62%
14.87%
-3.25%
2019
-0.08%
-0.1%
+0.02%

Thông tin chung về VIBF

Công ty quản lý quỹ: Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital ("VCFM")

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Brook Colin Taylor - Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Hoài Phương - Người điều hành Quỹ

Ông Phạm Minh Thắng - Người điều hành Quỹ

VIBF là quỹ mở cân bằng được quản lý chuyên nghiệp bởi VinaCapital. Quỹ VIBF đầu tư cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu giúp nhà đầu tư tiếp cận những cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng đồng thời đầu tư vào trái phiếu để giảm thiểu rủi ro biến động thị trường. Quỹ có tỉ trọng rủi ro trung bình, phù hợp với nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm mức sinh lời trung bình và ổn định, có ý định đầu tư trung và dài hạn.

Lợi ích khi đầu tư quỹ VIBF:

  • Cơ hội lợi nhuận tốt do quỹ VIBF đầu tư những cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng đồng thời giảm thiểu rủi ro nhờ đầu tư vào trái phiếu.
  • Quỹ VIBF được quản lý chuyên nghiệp bởi Ban Điều Hành Quỹ gồm 2 chuyên gia đầu tư và đội ngũ phân tích với 15 chuyên gia.
  • Đầu tư cân bằng vào trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và lợi nhuận bền vững.
  • Tính thanh khoản cao, giao dịch mua/bán Chứng chỉ Quỹ hàng tuần.
  • Ứng dụng MiO trên website và điện thoại giúp chủ động quản lý danh mục mọi lúc, mọi nơi.