Kết quả đầu tư của quỹ VFMVSF

VFMVSF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

2%

Thời gian hoạt động: 

5 năm 10 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

VFMVSF: 

33.34%

VN-Index: 

0.86%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của VFMVSF với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của VFMVSF

VFMVSF
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của VFMVSF và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
23.32%
12.2%
+11.12%
2022
-25.6%
-32.78%
+7.18%
2021
53.37%
35.73%
+17.64%
2020
17.18%
14.87%
+2.31%
2019
7.35%
7.67%
-0.32%
2018
-24.67%
-20.33%
-4.34%

Thông tin chung về VFMVSF

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam

BAN ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN TÓM TẮT

Quỹ VFMVSF được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 91/GCN-UBCK vào ngày 29/12/2017. Quỹ không giới hạn về thời gian hoạt động.

MỤC TIÊU

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVSF là tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn và thu nhập từ cổ tức trong dài hạn. Quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào cổ phần của các công ty hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt và kỳ vọng tăng trưởng bền vững.