Kết quả đầu tư của quỹ VFF

VFF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

0.95%

Thời gian hoạt động: 

10 năm 9 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

VFF: 

122.84%

VN-Index: 

165.2%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của VFF với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của VFF

VFF
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của VFF và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
7.98%
12.2%
-4.22%
2022
8.03%
-32.78%
+40.81%
2021
7.61%
35.73%
-28.12%
2020
5.77%
14.87%
-9.10%
2019
7.88%
7.67%
+0.21%
2018
6.86%
-9.32%
+16.18%
2017
9.9%
48.03%
-38.13%
2016
8.88%
14.82%
-5.94%
2015
7.01%
6.12%
+0.89%
2014
8.6%
8.12%
+0.48%
2013
4.7%
18.44%
-13.74%

Thông tin chung về VFF

Công ty quản lý quỹ: Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital ("VCFM")

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Brook Colin Taylor - Tổng Giám đốc

Ông Phạm Minh Thắng - Người Điều hành Quỹ

Ông Đinh Minh Đức - Người Điều hành Quỹ

VFF là quỹ mở trái phiếu được quản lý chuyên nghiệp bởi VinaCapital. Quỹ VFF đầu tư chủ yếu vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, hướng đến chiến lược đầu tư bảo toàn vốn và tăng trưởng lợi nhuận ổn định dài hạn. Quỹ VFF có mức độ rủi ro thấp, phù hợp với các nhà đầu tư mong muốn đạt lợi nhuận ổn định trong trung và dài hạn.

Lợi ích khi đầu tư quỹ VFF:

  • Lợi nhuận mục tiêu cao hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng khi đầu tư dài hạn.
  • Quỹ VFF được quản lý chuyên nghiệp bởi Ban Điều Hành Quỹ gồm 2 chuyên gia đầu tư và đội ngũ phân tích với 15 chuyên gia.
  • Đầu tư đa dạng vào nhiều trái phiếu doanh nghiệp có tài chính vững mạnh và ban lãnh đạo giỏi, giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định.
  • Tính thanh khoản cao, giao dịch mua/bán Chứng chỉ Quỹ hàng tuần.
  • Ứng dụng MiO trên website và điện thoại giúp chủ động quản lý danh mục mọi lúc, mọi nơi.