Chứng chỉ quỹ vcbf-tbf

VCBF-TBF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý:

1.9%

Thời gian hoạt động:

10 năm 6 tháng

So sánh hiệu suất

VCBF-TBF+165.89%
VN-Index+123.58%

Hiệu suất quỹ VCBF-TBF theo năm

Năm

Quỹ VCBF-TBF

VN-Index

2023

+12.27%+12.20%

2022

-11.27%-32.78%

2021

+25.17%+35.73%

2020

+8.25%+14.87%

2019

+4.02%+7.67%

2018

-4.27%-9.32%

2017

+33.09%+48.03%

2016

+13.92%+14.82%

2015

+19.34%+6.12%

2014

+9.33%+7.97%

Thông tin chung VCBF-TBF

Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)

Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Bank

BAN ĐIỀU HÀNH

  • Ông Vũ Quang Đông - Tổng Giám đốc
  • Bà Nguyễn Băng Tâm - Kế toán trưởng

Tại sao nên lựa chọn đầu tư vào Quỹ VCBF-TBF?

MÔ TẢ

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF ("quỹ VCBF-TBF") có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tùy thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có tại các thời điểm khác nhau. Trong điều kiện thị trường bình thường, Quỹ VCBF-TBF sẽ đầu tư 50% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu và 50% vào các tài sản có thu nhập cố định, có chất lượng tín dụng tốt.

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VCBF-TBF là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ VCBF-TBF đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và các trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, hay trái phiếu niêm yết của doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt.

Quỹ VCBF-TBF tìm kiếm sự kết hợp tối ưu giữa cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định thông qua đánh giá rủi ro và lợi nhuận của các cơ hội đầu tư vào các loại tài sản.

Quỹ VCBF-TBF kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị trong đầu tư cổ phiếu.

Quỹ VCBF-TBF áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trong đầu tư

Đội ngũ đầu tư của quỹ sẽ gặp gỡ ban điều hành của các công ty, phân tích về công ty từ tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh dài hạn cho đến các yếu tố chi tiết như sản phẩm, nguồn nguyên liệu, đối thủ cạnh tranh, thị phần, lợi nhuận, mức độ tăng trưởng,...

Từ đó, đội ngũ đầu tư sẽ phân tích ngành để xác định vị thế của các công ty trong ngành mà công ty đang kinh doanh.

Kế đến là phân tích tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới để xác định các ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty.

Đối với cách đầu tư này, quỹ có thể quyết định mua và bán dựa trên cách đánh giá cho từng cổ phiếu riêng biệt. Chiến lược đầu tư này đặc biệt có thể tìm ra các loại cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị thực và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn.

LỢI NHUẬN THAM CHIẾU CỦA QUỸ

Lợi nhuận tham chiếu của quỹ VCBF-TBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm.

LỢI ÍCH CỦA QUỸ

Quỹ VCBF-TBF có sự đa dạng hóa rộng và cân bằng giữa các loại tài sản đầu tư nên hấp dẫn để trở thành tài sản cốt lõi trong danh mục của các nhà đầu tư.

Quỹ VCBF-TBF có chiến lược linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư khi các điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi.

Quỹ VCBF-TBF là cũng cố các lợi ích khác của một quỹ mở.

© 2021 - 2024 LaiNganHang