Kết quả đầu tư của quỹ VCBF-FIF

VCBF-FIF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

1.9%

Thời gian hoạt động: 

4 năm 5 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

VCBF-FIF: 

34.69%

VN-Index: 

15.97%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của VCBF-FIF với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của VCBF-FIF

VCBF-FIF
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của VCBF-FIF và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
9.95%
12.2%
-2.25%
2022
7.16%
-32.78%
+39.94%
2021
5.5%
35.73%
-30.23%
2020
6.56%
14.87%
-8.31%
2019
1.69%
-1.37%
+3.06%

Thông tin chung về VCBF-FIF

Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)

Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Bank

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Vũ Quang Đông - Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Băng Tâm - Kế toán trưởng

MÔ TẢ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF ("Quỹ VCBF-FIF") là quỹ mở trái phiếu với 100% tài sản của Quỹ được đầu tư vào các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt.

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư chủ yếu của Quỹ VCBF-FIF là bảo toàn vốn ban đầu và mang lại thu nhập thường xuyên bằng cách đầu tư vào các tài sản cho thu nhập cố định.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ sẽ tuân thủ một chiến lược đầu tư có kỷ luật nhằm tạo dòng thu nhập đều đặn. Quỹ sẽ duy trì một danh mục đầu tư đa dạng gồm các tài sản có thu nhập cố định chủ yếu là trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được bảo lãnh bởi Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao. Dựa trên nhận định của VCBF về tình hình kinh tế vĩ mô và xu hướng lãi suất, tài sản của Quỹ sẽ được phân bổ nhằm đạt được mục tiêu của Quỹ.

Đối với Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, Quỹ tập trung vào quản lý kỳ hạn, lựa chọn trái phiếu dựa trên nhận định về xu hướng lãi suất, tính thanh khoản của các kỳ hạn khác nhau. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức phát hành có tình hình tài chính tốt, dòng tiền ổn định và khả năng trả nợ cao.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức phát hành có tình hình tài chính tốt, dòng tiền ổn định và khả năng trả nợ cao.

LỢI NHUẬN THAM CHIẾU CỦA QUỸ

Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.

LỢI ÍCH CỦA QUỸ

Quỹ VCBF-FIF đem lại lợi nhuận tương đối ổn định và kỳ vọng cao hơn lãi suất tiết kiệm. Lợi nhuận kỳ vọng của Quỹ là trên 8%/năm.

Quỹ VCBF-FIF cũng có các lợi ích khác của một quỹ mở.