Chứng chỉ quỹ vcbf-bcf

VCBF-BCF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý:

1.9%

Thời gian hoạt động:

9 năm 11 tháng

So sánh hiệu suất

VCBF-BCF+181.69%
VN-Index+79.70%

Hiệu suất quỹ VCBF-BCF theo năm

Năm

Quỹ VCBF-BCF

VN-Index

2023

+16.00%+12.20%

2022

-16.99%-32.78%

2021

+36.92%+35.73%

2020

+16.70%+14.87%

2019

+3.01%+7.67%

2018

-8.27%-9.32%

2017

+39.51%+48.03%

2016

+16.56%+14.82%

2015

+23.37%+6.12%

2014

-3.43%-13.22%

Thông tin chung VCBF-BCF

Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)

Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Bank

BAN ĐIỀU HÀNH

  • Ông Vũ Quang Đông - Tổng Giám đốc
  • Bà Nguyễn Băng Tâm - Kế toán trưởng

Tại sao nên lựa chọn đầu tư vào Quỹ VCBF-BCF?

MÔ TẢ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF ("quỹ VCBF-BCF") đầu tư đến 100% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu niêm yết, chủ yếu vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn và thanh khoản tốt.

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VCBF-BCF chủ yếu là gia tăng phần vốn gốc trong trung hạn và dài hạn.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ VCBF-BCF sẽ chủ yếu đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và có thanh khoản tốt trên HSX và HNX. Cổ phiếu được xem là có vốn hóa thị trường lớn là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn vốn hóa thị trường của cổ phiếu có vốn hóa lớn thứ 100 được niêm yết trên HSX.

Quỹ VCBF-BCF sẽ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị.

Quỹ VCBF-BCF sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để lựa chọn cổ phiếu đầu tư và lựa chọn các công ty trong nhiều ngành khác nhau.

Đội ngũ đầu tư của quỹ sẽ gặp gỡ ban điều hành của các công ty, phân tích về công ty từ tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh dài hạn cho đến các yếu tố chi tiết như sản phẩm, nguồn nguyên liệu, đối thủ cạnh tranh, thị phần, lợi nhuận, mức độ tăng trưởng,...

Từ đó, đội ngũ đầu tư sẽ phân tích ngành để xác định vị thế của các công ty trong ngành mà công ty đang kinh doanh.

Kế đến là phân tích tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới để xác định các ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty.

Đối với cách đầu tư này, quỹ có thể quyết định mua và bán dựa trên cách đánh giá cho từng cổ phiếu riêng biệt. Chiến lược đầu tư này đặc biệt có thể tìm ra các loại cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị thực và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn.

LỢI NHUẬN THAM CHIẾU CỦA QUỸ

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ VCBF-BCF là thay đổi của VN100 Index. (VN100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX).

LỢI ÍCH CỦA QUỸ

Quỹ VCBF-BCF đem đến cho bạn cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn thông qua việc đầu tư vào một danh mục đa dạng các doanh nghiệp tốt mà có triển vọng phát triển, có đội ngũ quản lý tốt và được định giá hợp lý hoặc các doanh nghiệp bị định giá thấp.

Quỹ VCBF-BCF cũng có các lợi ích khác của một quỹ mở.

ĐỐI TƯỢNG NHÀ ĐẦU TƯ

Quỹ VCBF-BCF chú trọng tạo ra lợi nhuận lâu dài thông qua việc đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn, do đó quỹ có thể trở thành danh mục cổ phiếu chủ chốt cho mọi nhà đầu tư với thời gian đầu tư từ 3 đến 5 năm hoặc lâu hơn.

© 2021 - 2024 LaiNganHang