Kết quả đầu tư của quỹ TCFF

TCFF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

1.2%

Thời gian hoạt động: 

5 năm 8 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

TCFF: 

7.44%

VN-Index: 

5.26%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của TCFF với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của TCFF

TCFF
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của TCFF và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
0%
12.2%
-12.20%
2022
-8.89%
-32.78%
+23.89%
2021
5.65%
35.73%
-30.08%
2020
4.88%
14.87%
-9.99%
2019
5.73%
7.67%
-1.94%
2018
0.65%
-16.86%
+17.51%

Thông tin chung về TCFF

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản Lý Kỹ Thương

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Đặng Lưu Dũng - Tổng Giám đốc

Bà Phan Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

FlexiCA$H là giải pháp đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trong việc tối đa hóa lãi suất từ dòng tiền lưu động ngắn hạn.

Mục tiêu của FlexiCA$H là bảo toàn vốn, tạo lợi nhuận ngắn hạn cạnh tranh hơn so với các khoản tiền gửi không kỳ hạn cho nhà đầu tư.

Danh mục đầu tư của FlexiCA$H bao gồm: tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, giấy tờ có giá và trái phiếu của các doanh nghiệp uy tín.

DANH MỤC ĐẦU TƯ & TỶ TRỌNG

Danh mục và tỷ trọng đầu tư chi tiết của Quỹ được công bố tại Báo cáo "[TCBS] Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF" gửi hàng tuần qua email tới Khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Techcom Securities.