Kết quả đầu tư của quỹ TCEF

TCEF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

1.2%

Thời gian hoạt động: 

8 năm 4 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

TCEF: 

51.36%

VN-Index: 

97.42%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của TCEF với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của TCEF

TCEF
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của TCEF và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
0%
12.2%
-12.20%
2022
-23.3%
-32.78%
+9.48%
2021
32.44%
35.73%
-3.29%
2020
12.08%
14.87%
-2.79%
2019
5.67%
7.67%
-2.00%
2018
-16.02%
-9.32%
-6.70%
2017
38.22%
48.03%
-9.81%
2016
13.06%
14.82%
-1.76%
2015
-4.14%
1.17%
-5.31%

Thông tin chung về TCEF

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản Lý Kỹ Thương

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một Thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Đặng Lưu Dũng - Tổng Giám đốc

Bà Phan Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Với mục tiêu sinh lời hiệu quả trong dài hạn, chúng tôi nói không với những cổ phiếu nóng, mang tính đầu cơ ngắn hạn, mà chỉ đầu tư vào top 30 doanh nghiệp hàng đầu trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam:

  • Có năng lực quản trị tốt
  • Tiềm năng tăng trưởng dài hạn cao
  • Thị phần dẫn đầu
  • Tài chính vững mạnh
  • Cơ cấu cổ đông đa dạng, bền vững

Tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc đầu tư:

  • Danh mục không dưới 15 cổ phiếu
  • Không đầu tư quá 20% vào 1 cổ phiếu
  • Tổng giá trị các khoản đầu tư lớn không quá 40%

DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ TRỌNG

Danh mục và tỷ trọng đầu tư chi tiết của Quỹ được công bố tại Báo cáo "[TCBS] Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF" gửi hàng tuần qua email tới Khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Techcom Securities.