Chứng chỉ quỹ tcbf

TCBF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý:

1.2%

Thời gian hoạt động:

8 năm 10 tháng

So sánh hiệu suất

TCBF+34.38%
VN-Index+97.42%

Hiệu suất quỹ TCBF theo năm

Năm

Quỹ TCBF

VN-Index

2022

-14.16%-32.78%

2021

+6.81%+35.73%

2020

+6.49%+14.87%

2019

+8.17%+7.67%

2018

+8.16%-9.32%

2017

+8.34%+48.03%

2016

+7.77%+14.82%

2015

+0.77%+1.17%

Thông tin chung TCBF

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản Lý Kỹ Thương

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một Thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

BAN ĐIỀU HÀNH

  • Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Ông Đặng Lưu Dũng - Tổng Giám đốc
  • Bà Phan Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng

Tại sao nên lựa chọn đầu tư vào Quỹ TCBF?

© 2021 - 2024 LaiNganHang