Chứng chỉ quỹ ssiam-vnx50

SSIAM VNX50

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý:

0.65%

Thời gian hoạt động:

9 năm 8 tháng

So sánh hiệu suất

SSIAM VNX50+69.53%
VN-Index+88.03%

Hiệu suất quỹ SSIAM VNX50 theo năm

Năm

Quỹ SSIAM VNX50

VN-Index

2023

+18.00%+12.20%

2022

-37.91%-32.78%

2021

+48.54%+35.73%

2020

+22.95%+14.87%

2019

+6.07%+7.67%

2018

-7.10%-9.32%

2017

+60.41%+48.03%

2016

+3.59%+14.82%

2015

-10.96%+6.12%

2014

-13.11%-9.20%

Thông tin chung SSIAM VNX50

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP BIDV – chi nhánh Hà Thành

BAN ĐIỀU HÀNH

  • Ông Bùi Văn Tốt - Giám đốc đầu tư
  • Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chuyên viên đầu tư

Tại sao nên lựa chọn đầu tư vào Quỹ SSIAM VNX50?

LOẠI HÌNH QUỸ

ETF SSIAM VNX50 là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.

CHỈ SỐ THAM CHIẾU VNX50

Chỉ số VNX50 là chỉ số giá bao gồm 50 mã cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX). Chỉ số VNX50 bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa, tính thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu trong rổ cổ phiếu VNX Allshare. Tỉ lệ vốn hóa tối đa áp dụng cho mỗi cổ phiếu trong Chỉ Số VNX50 là 10%. Ngày cơ sở của của chỉ số VNX50 là 21/07/2017 với điểm cơ sở là giá trị chỉ số đóng cửa của VNX Allshare ngày 21/07/2017.

Chỉ số VNX50 được xem xét điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần.

Chỉ số VNX50 đại diện cho 75% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.

MỤC TIÊU & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNX50 trong tất cả các giai đoạn.

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động. Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn Chỉ Số Tham Chiếu, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi.
Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.

PHÂN BỔ TÀI SẢN

Phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ: Đối với phương pháp này, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VNX50 theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VNX50. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh Danh Mục Đầu Tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham Chiếu.

© 2021 - 2024 LaiNganHang