Kết quả đầu tư của quỹ FUEVFVND

FUEVFVND

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

0.8%

Thời gian hoạt động: 

3 năm 9 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

FUEVFVND: 

138.83%

VN-Index: 

46.6%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của FUEVFVND với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của FUEVFVND

FUEVFVND
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của FUEVFVND và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
16.21%
12.2%
+4.01%
2022
-19.74%
-32.78%
+13.04%
2021
66.57%
35.73%
+30.84%
2020
53.72%
43.22%
+10.50%

Thông tin chung về FUEVFVND

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngân hàng giám sát: Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM

BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG QUAN VỀ QUỸ

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 38/GCN-UBCK vào ngày 27/2/2020.

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là quỹ đại chúng dạng mở, được hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

Mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số VN DIAMOND.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi thì Quỹ ETF VFMVN DIAMOND sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số tham chiếu về cơ cấu và tỷ trọng tài sản. Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.

Danh mục đầu tư của Quỹ ETF phải luôn đảm bảo Danh mục chứng khoán cơ cấu bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu (danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu); và giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.

Tài sản đầu tư của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND bao gồm:

  • Cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam;
  • Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng. Công ty quản lý quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư vào công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng tại các tổ chức tín dụng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt;
  • Chứng khoán phái sinh niêm yết và giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam. Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu;
  • Quyền và tài sản phát sinh gắn liền với chứng khoán trong danh mục của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND.