Kết quả đầu tư của quỹ DCIP

DCIP

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

1.2%

Thời gian hoạt động: 

2 năm 8 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

DCIP: 

14.86%

VN-Index: 

-12.95%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của DCIP với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của DCIP

DCIP
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của DCIP và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
7.29%
12.2%
-4.91%
2022
2.93%
-32.78%
+35.71%
2021
4.01%
15.43%
-11.42%

Thông tin chung về DCIP

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam

BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG QUAN VỀ QUỸ

DCIP – Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC là quỹ mở được thiết kế đặc biệt cho các nhu cầu đầu tư ngắn hạn (dưới 1 năm) thông qua một danh mục đầu tư đa dạng hóa, bao gồm các tài sản có tính phòng vệ như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi … Quỹ được UBCKNN cấp giấy phép hoạt động vào ngày 24/5/2021.

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ DCIP là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam…), giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định. Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCIP đồng thời hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của người đầu tư có nhu cầu đầu tư trong khoảng thời gian tới 12 tháng.

Công ty quản lý quỹ đầu tư DCVFM thực hiện việc đầu tư của Quỹ bằng các hình thức đầu tư mà pháp luật hiện hành cho phép. Ngoài ra, mục tiêu đầu tư của Quỹ có thể được thay đổi hoàn toàn theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCIP là chủ động dựa trên cơ sở phân tích biến động kinh tế vĩ mô, phân tích xu hướng biến động của thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán nợ,áp dụng  các mô hình kỹ thuật, thống kê hoặc phân tích về tổ chức phát hành để đưa ra các quyết định đầu tư với mục tiêu đem lại lợi nhuận phù hợp với thời hạn đầu tư kỳ vọng của người đầu tư.