Kết quả đầu tư của quỹ DCDS

DCDS

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

2%

Thời gian hoạt động: 

19 năm 8 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

DCDS: 

754.87%

VN-Index: 

331.96%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của DCDS với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của DCDS

DCDS
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của DCDS và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
28.36%
12.2%
+16.16%
2022
-34.47%
-32.78%
-1.69%
2021
54.6%
35.73%
+18.87%
2020
23.58%
14.87%
+8.71%
2019
10.99%
7.67%
+3.32%
2018
-8.65%
-9.32%
+0.67%
2017
44.09%
48.03%
-3.94%
2016
18.62%
14.82%
+3.80%
2015
15.75%
6.12%
+9.63%
2014
7.37%
8.12%
-0.75%
2013
25.86%
21.97%
+3.89%
2012
17.24%
17.69%
-0.45%
2011
-40.65%
-27.46%
-13.19%
2010
-7.93%
-2.04%
-5.89%
2009
41.68%
56.76%
-15.08%
2008
-48.3%
-65.95%
+17.65%
2007
26.61%
23.31%
+3.30%
2006
151.93%
144.48%
+7.45%
2005
28.69%
28.51%
+0.18%
2004
1.88%
-8.52%
+10.40%

Thông tin chung về DCDS

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam

BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG QUAN VỀ DCDS

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (tên cũ VF1) – Mã quỹ: DCDS  là quỹ đại chúng  đầu tiên của Việt Nam, được huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu 300 tỷ đồng trong vòng 10 ngày vào tháng 4/2004. Sau nhiều năm hoạt động, Quỹ đầu tư DCDS đã chuyển đổi thành quỹ mở đầu tư cổ phiếu và trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư đại chúng Việt Nam và hiện đang nằm trong nhóm quỹ mở cổ phiếu có hiệu quả đầu tư top đầu trên thị trường.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Mục tiêu mà Quỹ đầu tư DCDS nhắm đến là xây dựng được một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa các rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ. Phần lớn các thương vụ đầu tư sẽ được tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên TTCK Việt Nam. Chứng khoán này bao gồm chứng khoán của các công ty đang niêm yết trên thị trường, các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, cổ phiếu của các công ty cổ phần. Ngoài ra, mục tiêu của quỹ còn nhắm đến trong quá trình đầu tư là giúp các đơn vị tái cơ cấu về mặt tài chính, phát triển hệ thống quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh… nhằm làm gia tăng giá trị của chính các công ty này và vì thế gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ đầu tư DCDS.