Kết quả đầu tư của quỹ DCBC

DCBC

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

2%

Thời gian hoạt động: 

15 năm 11 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

DCBC: 

195.77%

VN-Index: 

66.63%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của DCBC với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của DCBC

DCBC
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của DCBC và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
23.99%
12.2%
+11.79%
2022
-32.62%
-32.78%
+0.16%
2021
48.06%
35.73%
+12.33%
2020
16.07%
14.87%
+1.20%
2019
8.69%
7.67%
+1.02%
2018
-11.08%
-9.32%
-1.76%
2017
46.6%
48.03%
-1.43%
2016
15.55%
14.82%
+0.73%
2015
22.32%
6.12%
+16.20%
2014
4.16%
8.12%
-3.96%
2013
27.62%
21.97%
+5.65%
2012
21.7%
17.69%
+4.01%
2011
-40.28%
-27.46%
-12.82%
2010
-16.16%
-2.04%
-14.12%
2009
48.93%
56.76%
-7.83%
2008
-14.73%
-53.46%
+38.73%

Thông tin chung về DCBC

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam

BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG QUAN VỀ QUỸ

Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) là quỹ đại chúng thứ hai quản lý bởi công ty DCVFM, huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu 806,46 tỷ đồng vào tháng 1/2008. Sau 5 năm hoạt động, Quỹ đầu tư DCBC đã chính thức chuyển đổi thành quỹ mở vào tháng 12/2013, đây cũng là xu hướng đầu tư của các quỹ trên thế giới, nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho nhà đầu tư.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ đầu tư DCBC ra đời với mục tiêu đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Những doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề bao gồm nhưng không giới hạn như năng lượng, vật liệu – khai khoáng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, cơ sở hạ tầng, bất động sản, hàng tiêu dùng và những doanh nghiệp này luôn nằm trong top 20 doanh nghiệp hàng đầu của ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đó đang hoạt động. Thêm vào đó, bộ phận kinh tế tư nhân không ngừng tăng trưởng đang ngày càng trở nên cạnh tranh hơn và tình hình kinh doanh chưa bao giờ bùng nổ mạnh mẽ như hiện tại tạo nên những cơ hội đầu tư mới.