Kết quả đầu tư của quỹ BVBF

BVBF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

0.5%

Thời gian hoạt động: 

7 năm 8 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

BVBF: 

92.22%

VN-Index: 

81.53%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của BVBF với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của BVBF

BVBF
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của BVBF và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
8.05%
12.2%
-4.15%
2022
4.04%
-32.78%
+36.82%
2021
4.32%
35.73%
-31.41%
2020
4.5%
14.87%
-10.37%
2019
14.38%
7.67%
+6.71%
2018
10.45%
-9.32%
+19.77%
2017
14.93%
48.03%
-33.10%
2016
8.02%
6.82%
+1.20%

Thông tin chung về BVBF

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành

BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Nguyễn Thị Hải Vân - Quản lý Danh mục

Ông Nguyễn Đức Lương - Quản lý Danh mục

Mục tiêu của quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) là tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

Tại sao nên lựa chọn đầu tư vào Quỹ BVBF?

Khả năng sinh lời tốt, ổn định

Đầu tư vào trái phiếu và các công cụ nợ đa dạng trên thị trường đem lại khả năng lợi nhuận vượt trội so với tiền gửi với mức độ rủi ro thấp

An toàn và minh bạch

Quỹ được giám sát bởi Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước và ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành

Linh hoạt và thanh khoản cao

Nhà đầu tư tham gia đầu tư với mức vốn tối thiểu chỉ 1.000.000 đồng và có quyền rút vốn hàng tuần

Chuyên nghiệp

BVBF được quản lý bởi các chuyên gia tài chính hàng đầu và nhiều kinh nghiệm về lãi suất cố định, cùng với các công cụ đầu tư được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế

Giao dịch thuận tiện

Mức phí cạnh tranh

BVBF áp dụng mức phí rất cạnh tranh so với thị trường

Những ai phù hợp tham gia quỹ BVBF?

Cá nhân và tổ chức: Có nguồn tiền nhàn rỗi

Nhu cầu đa dạng hóa: Nhà đầu tư có nhu cầu đa dạng hóa và gia tăng tài sản sở hữu thông qua các loại sản phẩm tài chính

Mức độ chấp nhận rủi ro thấp: Lợi nhuận ổn định