Tìm hiểu về Bùa chú (Charms) trong Axie Infinity Origin

Cuối tháng 2, chúng ta đã có thông tin cập nhật về phiên bản mới Axie Infinity Origin v3. Ngày hôm nay (08/04/2022) nhà phát hành đã có bản cập nhật ở phiên bản Axie Infinity Origin trên nền tảng Mavis Hub cho người chơi, đây là phiên bản được phát hành sớm cho người chơi có thể trải nghiệm được những thay đổi ở phiên bản Axie Infinity Origin.

Như đã đề cập ở bài viết trước về những thay đổi có trong phiên bản Axie Infinity Origin, chúng ta sẽ có những vật phẩm phụ trợ nhằm tăng sức mạnh cho thú cưng Axie, đó là Bùa chú (Charm) và Cổ tự (Rune). Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Bùa chú (Charms) trong phiên bản mới này, một vật phẩm đeo trang bị nhằm nâng cao sức mạnh cho thú cưng có ảnh hưởng tới cơ chế game trong phiên bản Origin.

Tìm hiểu Bùa chú (Charms) trong Axie Infinity

Bùa chú là gì? Tác dụng của chúng đối với thú cưng Axie

Bùa chú (Charms) là những vật phẩm phụ trợ, có thể đeo vào nhằm nâng cao sức mạnh cho các kỹ năng của thú cưng Axie.

Bùa chú có phải là vật phẩm NFT không?

NFT Charms (Bùa chú dưới dạng vật phẩm NFT) sẽ được phát hành trong các phiên bản Origin sau này.

Bùa chú (Charms) trong Axie Infinity Origin

Bùa chú (Charms) trong Axie Infinity Origin (Ảnh: AxieTech)

Tại thời điểm ra mắt ban đầu, người chơi có thể thu thập và chế tạo được các Bùa chú, tuy nhiên, những Bùa chú này không phải là vật phẩm dưới dạng NFT và không được giao dịch trên thị trường, đây là những Bùa chú có hệ Trung tính.

Mặt khác, một số loại Bùa chú có thể giao dịch được trên thị trường, đây là những Bùa chú là vật phẩm dưới dạng NFT, những Bùa chú này cũng có các hệ cụ thể và có các yêu cầu thêm về nguyên liệu để chế tạo.

Các lớp bùa chú đối với Axie

Có 10 lớp bùa chú khác nhau, 1 cho mỗi lớp Axie, và 1 lớp bổ sung gọi là lớp trung lập. Hệ thống bùa chú theo lớp sẽ có sẵn trong các phiên bản Origin sau này.

Độ hiếm có của các Bùa chú

Các loại bùa chú  có 4 độ hiếm khác nhau gồm có:

  • Common Charm: Bùa chú phổ thông
  • Rare Charm: Bùa chú hiếm có
  • Epic Charm: Bùa chú cổ đại
  • Mystic Charm: Bùa chú thần bí

Lưu ý rằng: Một số Bùa chú có thể được chế tạo, trong khi những Bùa chú khác chỉ có thể nhận được thông qua các chế độ chơi và sự kiện đặc biệt, đây là những Bùa chú hiếm có.

Thông tin chi tiết của 1 Bùa chú

Mỗi Bùa chú được tạo thành từ 4 thành phần sau:

  1. Tên Bùa chú
  2. Mô tả Bùa chú
  3. Hệ Bùa chú
  4. Chi phí Bùa chú (Số Điểm Tiềm Năng cần có để sử dụng)

Thông số chi tiết của Bùa chú

Thông số chi tiết của Bùa chú trong phiên bản Origin (Ảnh: AxieTech)

Xem danh sách các Bùa chú đang có trong phiên bản Axie Infinity Origin tại đây.

Phân biệt các loại Bùa chú theo mùa giải

Bùa chú có 2 loại là Bùa chú theo mùa (Seasonal Charms) và Bùa chú không theo mùa (Non-Seasonal Charms).

Bùa chú theo mùa giải

Bùa chú theo mùa giải (Ảnh: AxieTech)

  • Bùa chú theo mùa (Seasonal Charms): Là những bùa chú chỉ có thể sử dụng được trong mùa hiện tại. Sau khi kết thúc mùa giải, những Bùa chú này sẽ trở thành đồ sưu tập và không thể sử dụng để tăng hiệu ứng kỹ năng cho các thú cưng Axie.
  • Bùa chú không theo mùa (Non-Seasonal Charms): Là những bùa chú không giới hạn theo mùa, được sử dụng trong tất cả các mùa giải.

Làm sao để người chơi kiếm được Bùa chú cho mình

Một số Bùa chú có thể được chế tạo bằng cách sử dụng các tài nguyên trong trò chơi như các Mảnh trăng (Moonshard).

Các Bùa chú khác chỉ có thể được thu thập dưới dạng phần thưởng trong trò chơi hoặc nhận được trong các sự kiện đặc biệt.

Cách sử dụng Bùa chú (Charms) cho Axie

Cách trang bị Bùa chú cho Axie

Mỗi thú cưng Axie sẽ có 6 thẻ bài tương ứng với các bộ phận trên cơ thể, ứng với mỗi thẻ bài, người chơi có thể trang bị 1 Bùa chú cùng hệ. Ví dụ, người chơi có thể trang bị Bùa hệ Bò sát (Reptile Charm) hoặc Bùa Trung tính (Neutral Charm) vào Thẻ Bò sát (Reptile Card).

Cách trang bị Bùa chú cho Axie

Cách trang bị Bùa chú cho Axie (Ảnh: AxieTech)

Để trang bị Bùa chú cho thú cưng, sau khi vào game, người chơi vào phần thông tin chi tiết của Axie, chọn thẻ bài và chọn một trong các vị trí trống rồi chọn Bùa chú có trong danh sách vật phẩm Bùa chú trong tài khoản của người chơi (Inventory) để áp dụng Bùa chú đó cho thẻ bài đã được chọn.

Lưu ý rằng người chơi có thể thu thập và lưu trữ nhiều bản sao của cùng một loại Bùa chú trong kho đồ của mình.

Điểm tiềm năng (Potential Points) để sử dụng Bùa chú cho Axie

Để trang bị Bùa chú cho Axie, Axie phải có đủ Điểm Tiềm Năng (Potential Points). Mỗi Bùa chú khi được trang bị sẽ làm giảm Điểm Tiềm Năng sẵn có của Axie đó; Điểm Tiềm Năng sẽ được hồi phục khi tháo gỡ Bùa chú trên Axie.

Điểm tiềm năng của thú cưng Axie

Điểm tiềm năng của thú cưng Axie (Ảnh: AxieTech)

Ví dụ, Một Bùa Thủy sinh (Aquatic Charm) yêu cầu tiêu tốn 3 điểm tiềm năng. Thú cưng Axie muốn mang được Bùa chú này cần phải có ít nhất 3 điểm Tiềm Năng Thủy sinh miễn phí.

Điểm Tiềm năng của Axie được tính dựa trên các bộ phận cơ thể vốn có của nó. Độ thuần chủng của Axie càng cao sẽ mang lại lợi thế về Điểm Tiềm Năng. Đối với Axie có độ thuần chủng từ 3 trở lên sẽ được thưởng thêm về cách tính Điểm Tiềm Năng.

Tổng Kết

Bùa chú là một vật phẩm mới trong cơ chế của trò chơi, nó sẽ giúp cơ chế trò chơi thay đổi theo một cách đa dạng hơn khi càng có nhiều sự kết hợp khác nhau, đồng thời mang lại sức mạnh cho độ thuần chủng của các thú cưng Axie, điều đã bị lãng quên khá nhiều thời gian sau này khi bộ thẻ bài của các Axie có độ thuẩn chủng cao yếu hơn so với các Axie lai tạo.

Với hệ thống Bùa chú mới, hi vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều meta mới trong trò chơi từ việc suy nghĩ linh hoạt và sáng tạo của toàn bộ người chơi trong thế giới Lunacian rộng lớn.

© 2021 - 2024 LaiNganHang