Thời gian giao dịch chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam gồm 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM đều giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ dịp lễ Tết theo quy định, do đó thị trường chứng khoán sẽ giao dịch trung bình 250 ngày/năm.

Thời gian giao dịch chứng khoán trong ngày được chia làm 2 phiên giao dịch là phiên sáng và phiên chiều, nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h. Tuy nhiên thời gian giao dịch có một chút chênh lệch giữa thị trường chứng khoán cơ sởthị trường chứng khoán phái sinh như sau.

Thời gian giao dịch chứng khoán cơ sở tại Việt Nam

Chứng khoán cơ sở được giao dịch bắt đầu từ 9h00 đến 11h30 (phiên sáng), nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h00, sau đó bắt đầu từ 13h00 đến 15h00 (phiên chiều), đóng cửa vào lúc 15h00.

Thời gian Sàn giao dịch
HoSE HNX UPCoM
9h00 - 9h15 Khớp lệnh định kỳ (ATO) Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh liên tục
9h15 - 11h30 Khớp lệnh liên tục
11h30 - 13h00 Nghỉ trưa
13h00 - 14h30 Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh liên tục
14h30 - 14h45 Khớp lệnh định kỳ (ATC) Khớp lệnh định kỳ (ATC)
14h45 - 15h00 Khớp lệnh thỏa thuận Khớp lệnh sau giờ

Bảng tổng hợp thời gian giao dịch chứng khoán cơ sở

Như vậy, khác với sàn HoSE và sàn HNX, sàn UPCoM sẽ không có phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa (ATO) và phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC). Thời gian giao dịch chi tiết như sau:

Giao dịch thoả thuận trên sàn HoSE

Giao dịch thoả thuận trên sàn HoSE

Thời gian giao dịch chứng khoán cơ sở tại sàn HoSE:

Từ 9h00 đến 9h15 (15 phút giao dịch đầu tiên) là phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO), được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định:

  • Nguyên tắc xác định giá là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn
  • Trong phiên khớp lệnh định kỳ, nhà đầu tư không được sửa hay hủy lệnh

Từ 9h15 đến 11h30 và từ 11h30 đến 14h30 là thời gian khớp lệnh liên tục, là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. Các lệnh có mức giá tốt nhất (mua cao, bán thấp) được ưu tiên thực hiện trước.

Từ 14h30 đến 14h45 là phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC), nguyên tắc xác định giá đóng cửa tương tự với lệnh ATO.

Từ 14h45 đến 15h00 (15 phút giao dịch cuối cùng) là thời gian dành riêng cho các giao dịch khớp lệnh thỏa thuận dù trước đó nhà đầu tư vẫn được mua bán thỏa thuận.

Thời gian giao dịch chứng khoán cơ sở tại sàn HNX:

Tại sàn HNX, không có phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa (ATO) nên ngay khi mở cửa giá sẽ được khớp liên tục từ 9h00 đến 14h30 (không tính giờ nghỉ trưa).

Từ 14h30 đến 14h45 là phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC). Từ 14h45 đến 15h00 (15 phút cuối cùng của phiên chiều) là phiên khớp lệnh sau giờ theo nguyên tắc mua hoặc bán chứng khoán tại giá đóng cửa.

Thời gian giao dịch chứng khoán cơ sở tại sàn UPCoM:

Tại sàn UPCoM chỉ có phương thức khớp lệnh định kỳ suốt phiên từ 9h00 đến 15h00 cho cả 2 phiên sáng và phiên chiều, trừ giờ nghỉ trưa.

Thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam có thời gian mở cửa và đóng cửa trước 15 phút so với chứng khoán cơ sở, bắt đầu từ 8h45 và kết thúc và 14h45, thời gian nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h00 như thị trường chứng khoán cơ sở.

Thời gian Phương thức giao dịch
8h45 - 9h00 Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO)
9h15 - 11h30 Khớp lệnh liên tục
11h30 - 13h00 Nghỉ trưa
13h00 - 14h30 Khớp lệnh liên tục
14h30 - 14h45 Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC)

Bảng tổng hợp thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh

Hi vọng với bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp cho nhà đầu tư có thể nắm rõ được quy định về thời gian giao dịch chứng khoán và phương thức giao dịch trong mỗi khung giờ cụ thể tại các sàn giao dịch chứng khoán khác nhau tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

© 2021 - 2024 LaiNganHang